بازدید از شرکت کاشی و سرامیک دی (آباده) در رابطه با طرح ایجادی آن شرکت


مدیر عامل به همراه کارشناسان شرکت توسعه گران صنعت به عنوان مشاور طرح ایجادی کاشی و سرامیک دی هولدینگ برتو در شهرک صنعتی سورمق (آباده) به مساحت 20450/02 متر مربع بازدید دوره ای به عمل آورد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید