جلسه با معاونت اقتصادی استانداری استان مازندران


دکتر محمدی نیا در طی جلسه ای با معاونت اقتصادی استانداری استان مازندران، جناب آقای مهندس بخشی و همچنین با معاونت صنایع کوچک جناب آقای مهندس علیپور و جمعی از نمایندگان استانی بانک ها در جهت رفع موانع تولید و عارضه یابی واحدها مذاکراتی صورت پذیرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید