بازدید از شرکت مخزن فولاد رافع(دابوصنعت) آمل در رابطه با طرح توسعه آن شرکت


دکتر محمدی نیا مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه گران صنعت و کارشناسان شرکت آدنیسکو از ظرفیت‌ها و زیر ساخت های شرکت مخزن فولاد رافع (دابو صنعت) آمل بازدید کردند. همچنین طی این بازدید قرارداد طرح توسعه شرکت دابوصنعت با شرکت مهندسی مشاور توسعه گران صنعت منعقد گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید